Søndag d. 7. november 2021, kl. 10:30
Allehelgensgudstjeneste  v. Elizabeth Knox-Seith
Sted Stege Kirke, Kirkepladsen 2, 4780 Stege