Konfirmandforberedelse
2018-19 i Stege Sogn

Der vil være konfirmandindskrivning i Stege Sogn onsdag den 29. august kl. 17.00 – 18.00. Konfirmandindskrivningen kan også foretages elektronisk allerede fra den 1. juni via følgende link: https://forms.churchdesk.com/f/ryxb6Mu9W  (Indskrivning i et lukket system i overensstemmelse med persondataloven.)

Alle konfirmander vil inden den 9. september modtage en informationsskrivelse - uanset om de har tilmeldt sig elektronisk eller ved personligt fremmøde.

Konfirmation i Stege Kirke vil finde sted hhv. søndag d. 28. april og søndag d. 5. maj 2019.

Forberedelsen for konfirmanderne i Stege (samt Borre-Magleby og Fanefjord) vil begynde med en obligatorisk pilgrimsgudstjeneste og pilgrimsvandring søndag d. 9. september kl. 9.00 til ca. 13.00. Denne gudstjeneste tæller med i de otte gudstjenester, som konfirmanderne skal deltage i under forløbet.

 

Som udgangspunkt skal konfirmanden indskrives, gå til forberedelse og konfirmeres i sit bopælssogn. Så hvis I bor udenfor Stege Sogn, henviser vi til nedenstående links til de andre kirker på Møn for information om indskrivning og konfirmationsdatoer i netop jeres bopælssogn:

http://www.keldbyelmelundekirke.dk

http://www.maglebyborre.dk

https://www.fanefjordkirke.dk

https://www.damsholtekirke.dk