Et folkekirkeligt, frivilligt tilbud om ”indledende konfirmationsforberedelse” (minikonfirmander) for børn i 3. klasse.

Tilbuddet om at kunne blive ”minikonfirmand” i 3. klasse findes efterhånden i ca. halvdelen af alle kirkesogne i Danmark. Stege Kirke tilbyder også dette.

Formålet er, i samarbejde med forældrene, at gøre børnene fortrolige med den kristne børnelærdom og Folkekirkens gudstjeneste, og undervisningen er ment som et supplement til skolens kristendomsundervisning. Da der er tale om et ret begrænset antal undervisningstimer, kan man kun tale om en ”smagsprøve” til den egentlige konfirmationsundervisning i 7. klasse. Børnene skal gerne opleve, at det er godt og spændende at komme til undervisning i sognegården (MRG), så der er noget at glæde sig til senere. Erfaringen viser at de børn om har gået til minikonfirmandundervisning, ofte vælger selve konfirmationen til senere i livet. De har på forhånd fået en viden og erfaringen omkring kirken så den ikke virker så fjern og anderledes.

Undervisningen er gratis og er også for de børn, som ikke er døbt, eller hvor mor og far ikke er medlem af folkekirken. Tilbuddet er til børn i 3. klasse i Stege Sogn.

Første gang er 27. august 2019 fra kl 14-16. Børnene bliver hentet på skolen og de fulgt op til MRG (sognegården Morten Reenbergs Gaard) der ligger ved siden af kirken. Her skal de hentes kl 16.00

Sidste gang er tirsdag den 5. november til Børnegudstjeneste, hvor tanken er at minikonfirmanderne skal være en aktiv del af gudstjenesten.

Ved interesse kontakt Ann Elisha Westergaard på telefon 21174211 eller på mail: westergaardhansen@mail.dk og ved ønske om tilmelding kan følgende formular udfyldes: https://forms.churchdesk.com/f/ry9HM_rQS  (Indskrivning i et lukket system i overensstemmelse med persondataloven.)