Kordegn ved Stege Kirke

En stilling som kordegn ved Stege Kirke, Stege Sogn er ledig til besættelse snarest. Stillingen er på 25 timer pr. uge.

Kordegnen skal varetage følgende opgaver:

 • personregistrering for eget og nogle nabosogne

 • sekretariatsfunktion for præst, organist og menighedsråd og udvalg

 • diverse administrative opgaver

 • daglig betjening af kirke kontoret, og ekspedition af henvendelser

 • koordineringsopgaver – herunder kalender styring (vi benytter church desk)

 • kommunikations opgaver – blandt andet i forbindelse med:kirkens hjemmeside - kirkesiden – kirkens facebook side, samt udarbejdelse af opslag, pjecer og foldere

 • administration og indgåelse og af aftaler om udlejning af vores pilgrims boliger

 • i samarbejde med menighedsrådets kontaktperson skal kordegnen varetage planlægning af ferie, fridage, og planlægning af afløsning under frihed og sygdom

Stege sogn har 4894 indbyggere – heraf er de 3965 medlemmer af Folkekirken. I sognet er der 10 medarbejdere.

Sognet er kendetegnet ved at have et aktivt sogneliv med koncerter, foredrag, sommer højskole, sang- og cafeliv, en frivillig gruppe under opbygning, tre dygtige amatør kor, og en flot middelalderhave.

Kirkekontoret med kordegnens arbejdsplads er beliggende i en ny istandsat bygning, Morten Reenbergs Gård – umiddelbart ved kirken.

Vi forventer, at du

 • er uddannet som kordegn

 • har gode samarbejdsevner

 • interessere for det folkekirkelige liv

 • kendskab til regler og lovgivning vedrørende kirken og menighedsrådet

 • gode formulerings evner

 • erfaring i brug af EDB systemer

 • evner til at arbejde selvstændigt i en ansvarsfuld stilling

 • en tillidsvækkende fremtoning, og naturlige evner til at møde andre mennesker

Der er pligt til at gøre tjeneste ved andre ansættelsesmyndigheder i overensstemmelse med de aftaler menighedsrådet indgår/har indgået med andre ansættelsesmyndigheder.

Ansættelse sker ved Sogns Menighedsråd beliggende Kirkepladsen 1, 4780 Stege

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og Organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for kordegne.

Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk (linket åbner i nyt vindue).

Nuværende tjenestemandsansatte kordegne har ret til at bevare deres tjenestemandsstatus ved ansættelse med direkte overgang. Der skal i så fald ske en klassificering af stillingen.

Medmindre der ansættes en uddannet kordegn er det en betingelse, at den obligatoriske 5 ugers uddannelse for kordegne gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 2.

Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.785 kr. – 373.365 kr. (nutidskroner for en fuldtidsstilling).

Fikspunktet er 295.874 kr. (nutidskroner).

Der er ikke rådighedsforpligtelse til stillingen.

OK tillæg på 806,23 kr. årligt (nutidskroner).

Løn og tillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Menighedsrådets forslag til lønniveau er kr.200.527 årligt ved ansættelse på 25 timer. Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Danmarks Kordegneforening.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse på mail 7483fortrolig@sogn.dk 

Ansøgningen med relevante bilag sendes til Stege Kirke, Kirkepladsen 1, 4780 Stege eller på mail til 7483fortrolig@sogn.dk

 

Ansøgningen skal være menighedsrådet i hænde senest fredag den 17. april 2019. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted den 6. og 7. maj 2019