En fuldtidstjenestemandsstilling opslås som Sognepræst i Stege-Nyord Pastorat (50%) med forpligtelse som Turist- og Pilgrimspræst i Stege-Vordingborg Provsti (50%) med forventet ansættelse i januar 2020.

Funktionen som turist- og pilgrimspræst i Stege-Vordingborg Provsti:

Stege-Vordingborg provsti er et af Danmarks smukkeste provstier og desuden det provsti med den længste kystlinje - næsten 400km.

Her er smuk natur - fra Møns Klint i det sydøstlige hjørne til Hammer bakker og det flade Svinø i det nordvestlige hjørne.

Her findes spændende seværdigheder - Grundtvigs fødehjem i Udby, Gåsetårnet og Danmarks Borgcenter i Vordingborg, den særprægede lille ø Nyord og Møns rige og kreative kulturliv. Møn er i øvrigt certificeret som Dark Sky Park og biosfære-område.

Her findes 27 smukke og særegne kirker - heraf flere, der er rigt udsmykkede med middelalderlige kalkmalerier.

Den Danske Klosterrute passerer igennem den vestlige del af provstiet, og vandreruten Camønoen fører dig rundt på både Møn, Nyord og Bogø.

Naturligvis finder både mange danske og udenlandske turister, vandrere, cykelturister og pilgrimme hertil.

Som vores turist- og pilgrimspræst vil det være din opgave at tilbyde og oparbejde kirkelige aktiviteter blandt de mange besøgende ved at arrangere pilgrimsvandringer, andagter, gudstjenester og andet kirkeligt arbejde (kun fantasien sætter grænser).

Her er god mulighed for at afprøve og udvikle spændende initiativer og at samarbejde både lokalt, nationalt og internationalt.

Til denne opgave kræves en vis portion pionerånd, gåpåmod, sprogkundskaber, godt humør og imødekommenhed samt struktur og overblik, idet du har 50% af din arbejdstid til rådighed for netop disse opgaver.

De øvrige 50% af din stilling vil være fast forankret i Stege-Nyord Pastorat med traditionelle sognepræsteopgaver. Her vil du komme til at arbejde sammen med din kollega, der er 100% sognepræst i Stege-Nyord. Arbejdet her vil derfor skulle fordeles mellem jer i forholdet 1:2.

Funktionen som 50% sognepræst i Stege-Nyord Pastorat

Stege er købstad og den største by på Møn med et folketal på ca. 4870. Nyord er en ø i Stege bugt nord for Møn med et folketal på 36 indbyggere. Stege kirke er en middelalderkirke og én af landets største købstadskirker. Nyord kirke er bygget i 1846 i senklassicistisk stil.

Der er en skole i Stege, som i udskolingen samler hovedparten af de unge på de ældste klassetrin på Møn. Foruden 25 – 28 konfirmander om året vil der også være et hold minikonfirmander. Der er ældreboliger og plejecenter, som betjenes af sognets præster med en gudstjeneste én gang om måneden. Den kommende præst vil indgå i det almindelige præstearbejde sammen med den fuldtidsansatte sognepræst i en fordeling af opgaverne og de kirkelige handlinger svarende til sin ansættelseskvote. Stege-Nyord-præsterne indgår i arbejdsteam og afløsning med sognepræsten i de 4 Østmønske sogne.

Kirkerne er velbesøgte, både i og uden for gudstjenestetid. Højtider og ferietid mærkes tydeligt i kirkelivet. Der er kirkekontor i Stege, som betjener begge sogne med 25 timer ugl. Foruden opgaver med personregistrering og kirkeside er kordegnen sekretær for præsterne og Stege menighedsråd. Desuden laver kordegnen pr-arbejde for Stege kirke. Ved Stege kirke er der et engageret team af medarbejdere bestående af flere kirketjenere, kirkegårdsleder og gravere samt en doks-uddannet organist, som leder kirkens to kor og forestår en sangcafe. I den lille kirke på Nyord står den meget imødekomne kirketjener klar til at hjælpe præsten ved gudstjenester og kirkelige handlinger.

Der er generelt et rigt kulturliv på Møn og Nyord, hvor der bor mange kunstnere, hvoraf mange er i vekselvirkning med kirkelivet.

Den nye præst vil få kontorfaciliteter i Stege kirkes sognehus ’Morten Reenbergs Gård’, og fra kirkekontoret kan der evt. ydes hjælp til pr-arbejdet for turist- og pilgrimsarbejdet.

 

Hvorfor skal du være præst i Stege-Nyord og pilgrims- og turistpræst?

  • Du får mulighed for at afprøve nye gudstjenesteformer og kirkelige initiativer sammen med et engageret kirkepersonale og kolleger

  • Du vil kunne blive foregangsmand/kvinde inden for feltet, der har fokus på turisme og åndelighed

  • Du får mange samarbejdsmuligheder og herunder mulighed for at netværke med præster, organisationer og engagerede frivillige, der synes, at netop pilgrims- og turistarbejde er interessant og vigtigt.

Hvem er du som præst?

  • Du er åben og positiv overfor nye initiativer og rummelig som menneske

  • Du er god til fremmedsprog og har lyst til at bruge dine sprogkundskaber i forkyndelsen

  • Du er i stand til at sætte evangeliets budskab ind i en nutidig kontekst

  • Du har gode ideer og finder glæde ved at samarbejde med kolleger, frivillige, menighederne og andre omkring kirkerne

  • Og du er frem for alt god til at strukturere og bevare overblikket i denne mange facetterede stilling

Ansøgningsfrist d. 21. oktober. Læs mere om det praktiske her

Yderligere information om stillingen kan fås hos menighedsrådsformand i Stege Anne-Lise Nielsen Tlf.: 25 70 24 14 – menighedsrådsformand i Nyord William Houman Tlf: 55 81 87 47 eller mobil: 21 60 9137 – provst Mette Magnusson tlf. 55 76 91 09