Konfirmationsdatoerne i Stege kirke for 2020 er den 26. april og 3. maj, - begge dage kl. 10.30.

Konfirmandindskrivningen foregår frem til den 28. august og er for unge på 8. klassetrin, som bor i Stege sogn.

 

I begyndelsen af september får konfirmandernes forældre og konfirmanderne besked fra kirken med nærmere oplysninger om forløbet. Vi skal bede forældrene om at være særligt opmærksomme på at give oplysninger på den elektroniske indskrivningsblanket i det tilfælde af, at der er særlige forhold at tage hensyn i forhold til den unge.

Der kan frit vælges mellem de to konfirmationsdatoer, men ved senere indskrivning end den 28. august får man tildelt den konfirmationsdato, som har færrest tilmeldte.