Læs hvordan det går med renoveringen her 

Håndværkerne rykkede ind den 7. juni.

I den først periode er der behov for at håndværkerne har mulighed for at arbejde i hele kirkens længde, derfor lukkes kirken helt - også for besøgende. Efter fire måneder forventer vi at kirken kan opdeles således at først den østlige ende kan benyttes ved højmesserne, og efterfølgende når renoveringen i kirkens vestlige ende er helt afsluttet kan der afholdes højmesser i vestenden. Tidshorisonten er at vi flytter ind i kirkens vestende ved kirkeårets slutning. Renoveringen forventes at være helt afsluttet inden konfirmationerne i 2023.

Der bliver i hovedtræk tale om at kirken skal kalkes, træværket skal males og lakeres og varmeforsyningen skal moderniseres. Derudover skal inventaret repareres og friskes op.

Transport til Keldby Kirke: Der vil være mulighed for kørelejlighed fra Stege Kirkeplads kl. 10.00, de dage hvor Højmessen er kl. 10.30 i Keldby.

Parkering på Kirkepladsen i Stege: Alt har sine begrænsninger og så længe der arbejdes i kirken, er det ikke muligt at benytte kirkepladsen til parkering.

Har man et ærinde på Kirkekontoret er der p-plads til rådighed.