Menighedsrådet i Stege sogn består af 8 valgte medlemmer.

Ønsker du kontakt med Menighedsrådet, kan de kontaktes på: 7483@sogn.dk

 

Formand

Anne-Lise Nielsen

Tlf. 5581 1424 / 2570 2414

Email: karencut@mail.tele.dk

 

Næstformand

Birte Ravn

BIRR@ramboll.dk

 

Kasserer

Jan Jørgensen

jan-jorgensen@outlook.com

 

Kirkeværge

Eyvind Svendsen

je@post48.dk 

 

Kontaktperson

Anni Due Hansen

annidue@gmail.com

 

Menigt medlem

Kristin Due Holmegaard

kristindue@gmail.com

 

Menigt medlem

Keld Nielsen

bikenielsen@dlgmail.dk 

 

Fødte medlemmer

Sognepræst Lene Skov Opsahl

Sogne-, pilgrims- og turistpræst Elizabeth Knox-Seith

 

Personalerepræsentant

Organist Jan Røeboe