Beløbet indbetales senest 14 dage før brug. Betales beløbet ikke rettidigt, bortfalder bookingen. Når først betalingen foreligger, kan betalingen kun refunderes ved lægedokumenteret sygdom. 

 • Et døgn er fra kl. 14.00 til kl. 10.00 næste dag
 • Ro efter klokken 22.00
 • Gårdens stole og plads kan frit benyttes
 • Køkkenstuen kan benyttes når en gruppe af lejere har behov herfor. Kontakt kordegnen for nærmere aftale herom
 • Brugt sengetøj og håndklæder lægges på badeværelsesgulvet ved afrejsen
 • Skraldepose lægges i affaldscontainer i gården og ny pose sættes i stativet
 • Aviser og bladet medtages
 • Slutrengøring udføres af lejer. Spand, kost, klude og rengøringsmidler findes i lejligheden
 • Nøgle afleveres i postkassen ved siden af nøgleboksen 
 • Lejligheder og lokaler i Morten Reenbergs Gård er røgfrie
 • Dyr må ikke medtages, dog undtagelsesvis ved leje af handicaplejlighed. Kontakt kordegnen
 • Lægevagt: 70 15 07 00 kl. 16.00 – 08 på hverdage. Søn-og helligdage hele døgnet
 • Hjertestarter findes ved Møns Bank, Storegade 29 og ved Spisestedet, Langelinie 1
 • Ved akut opståede problemer kontakt kirketjener på tlf. 6120 3081

 

Venligst Menighedsrådet ved Stege Kirke