Når et barn skal døbes, aftales dato ved at rette henvendelse til kirkekontoret. Her giver forældrene endvidere besked om, hvad barnet hedder eller skal hedde. Desuden skal de oplyse navne og adresser på de 2-5 pårørende eller venner, som skal være barnets faddere. Faddere skal være døbt og skal være nået konfirmationsalderen (ca. 14 år).

Præsten vil op til dåben kontakte forældrene og afholde en dåbssamtale. Her fortæller præsten mere om dåben, dens betydning og alt det praktiske.

I Stege Kirke finder dåben sted ved højmessen om søndagen. Se datoer for højmesse under punktet gudstjenester. 

 

Der er også mulighed for dåb den første lørdag i måneden kl. 11.00.

Datoerne for lørdagsdåb i år 2018 er:

6/1- 3/2- 3/3 -7/4-5/5-2/6-7/7-4/8-1/9-6/10-3/11-1/12

Dåb i Stege Kirke forudsætter, at familien bor i sognet eller på anden måde har tilknytning til sognet og kirken.