I forbindelse med dødsfald er der mange praktiske forhold, der skal tages stilling til. De fleste foretrækker ved et dødsfald at kontakte en begravelsesforretning og få bedemanden til at tage sig af de nødvendige papirer og aftaler i den forbindelse.

De pårørende er imidlertid også velkomne til at kontakte præsten eller kordegnen på kirkekontoret.

Før begravelsen/bisættelsen har de pårørende en samtale med præsten, hvor man sammen forbereder begravelsen/bisættelsen. Man taler om ønsker, vælger salmer og aftaler alt det praktiske. Måske har afdøde selv bestemt, hvordan han/hun gerne vil have det. Måske har de pårørende nogle ønsker. Ellers finder I ud af det sammen.

Begravelse/bisættelse fra Stege Kirke eller Stege Kirkegårds kapel forudsætter, at afdøde boede i sognet eller på anden måde havde tilknytning til sognet og kirken.